علوم و فناوری های شناختی

اینجانب سید محمد بطحائیان فوق لیسانس مدیریت فناوری اطلاعات

زمینه فعالیت :

علوم شناختی

داده کاوی

شبکه های عصبی

سیستم های پیچیده